Ausstellung 2006/04

11 / 2006

29.11.2006 – 02.12.2006

Euromold Frankfurt 2006
World Fair for Moldmaking and Tooling, Design and Application Development

Special exhibition

http://www.euromold.com


Ausstellung 2006/03

11 / 2006

24.11.2006 – 28.11.2006

glasstec 2006
International trade fair for glass

Trade fair Düsseldorf

http://www.glasstec.de/


Ausstellung 2006/02

06 / 2006

23.06.2006 – 20.08.2006

Rheingold — pleasure of glass

Glasmuseum Rheinbach

http://www.glasmuseum-rheinbach.de


Ausstellung 2006/01

02 / 2006

13.11.2005 – 05.02.2006

Transportable

Westfälisches Industriemuseum
Glashütte Gernheim

http://www.glashuette-gernheim.de